Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 29/09/2020

Το παρόν έγγραφο περιγράφει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τον βαθμό της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους και την ορθή χρήση των crello.com ("Ιστοσελίδα"), τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τις εγκαταστάσεις του Crello. Ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες μπορούν, κατά την κρίση τους, να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για την Ιστοσελίδα που ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Crello Ltd, μια εταιρεία της Κύπρου, και τις θυγατρικές της (που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και συλλογικά αναφέρονται ως "Crello"). Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί με το γεγονός ότι το Crello έχει την εξουσία να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας Πολιτικής.

Το Crello δηλώνει και αποδέχεται την ευθύνη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Το παρόν έγγραφο περιέχει τους κανονισμούς με τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και τους λόγους αποκάλυψης των εν λόγω δεδομένων. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το Crello.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, μπορεί να γίνει η αυτόματη συλλογή τεχνικών, μη-προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη, όπως η διεύθυνση IP, η διεύθυνση από την οποία επισκέφθηκε την ιστοσελίδα, η ώρα της επίσκεψης, το είδος και η γλώσσα του browser του. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες πλοήγησης, όπως τη διεύθυνση και την πορεία του Χρήστη στην Ιστοσελίδα, τις ενέργειες που έκανε όσο βρισκόταν σε αυτή, τη μεταπήδηση από τη μια σελίδα στην άλλη μέσω των εσωτερικών συνδέσμων, κλπ.

Οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη συλλέγονται μόνο μετά από ειδοποίησή του σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση ορισμένων πληροφοριών στα πλαίσια των παρόντων κανονισμών. Με αυτή τη συγκατάθεση, ο Χρήστης παρέχει αυτές τις πληροφορίες με τη θέλησή του.

Ως «προσωπικές πληροφορίες» ορίζονται:

 • Πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος χρήστη και του κωδικού, των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο) και του email.
 • Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά την αγορά, όπως διεύθυνση χρέωσης και αριθμός πιστωτικής κάρτας.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης, έχετε επίσης την επιλογή να παρέχετε επιπρόσθετες προσωπικές πληροφορίες στο προφίλ σας, όπως τη διεύθυνσή σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να ελέγξετε ποιες πληροφορίες εμφανίζονται δημοσίως, μέσω της επιλογής «Επεξεργασία Προφίλ».

Το Crello δεν απαιτεί ποτέ από τους χρήστες να παρέχουν γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή των χρηστών, τις πολιτικές τους απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική ιδιότητα και δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό τους.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή την υποβολή των προσωπικών του πληροφοριών. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό να αποκλειστεί ή να έχει μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η συλλογή και η χρήση προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από το Crello πραγματοποιείται για τους παρακάτω λόγους:

 • Δημιουργία, διαχείριση και διατήρηση ενός λογαριασμού
 • Επεξεργασία αιτημάτων και ενεργειών του Χρήστη στην Ιστοσελίδα
 • Τμήμα Εξυπηρέτησης
 • Ανάλυση δεδομένων και στατιστική έρευνα με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, προϊόντων, τεχνολογιών
 • Παροχή και εμφάνιση περιεχομένου ειδικώς επιλεγμένου με βάση τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του Χρήστη
 • Συντήρηση της λειτουργίας διαδραστικών περιοχών
 • Πληρωμή προμηθειών
 • Αναγνώριση των παρεχόμενων αρχείων
 • Επικοινωνία και επαφές για ζητήματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές του Χρήστη
 • Ειδοποίηση του Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα
 • Επικοινωνίες μάρκετινγκ για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων του Crello και τρίτων.

Το Crello θα ζητήσει τη συγκατάθεση του χρήστη πριν χρησιμοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία για άλλον σκοπό που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Το Crello συλλέγει προσωπικές πληροφορίες μόνο για τους χρήστες του και δεν απαιτεί από τους χρήστες να παρέχουν στο Crello προσωπικά στοιχεία τρίτων, εκτός από την περίπτωση που μοιράζονται την προεπισκόπηση του lightbox όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το Crello έχει τη δυνατότητα να αποστείλει τις επικοινωνίες που σχετίζονται με τις συναλλαγές που πραγματοποίησε ο Χρήστης, αλλά και τις υπενθυμίσεις πληρωμών και τις ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιβεβαίωση αγοράς.

Οι χρήστες είναι ελεύθεροι με ένα κλικ να διαγραφούν από τις προωθητικές και διαφημιστικές επικοινωνίες. Το Crello δεν θα συνεχίσει να στέλνει προωθητικά και διαφημιστικά μηνύματα μόλις λάβει την εν λόγω ειδοποίηση από τον χρήστη. Η επιλογή διαγραφής με ένα κλικ δεν είναι διαθέσιμη για μηνύματα που απαιτούνται γενικά. Για να εξαιρεθούν οι επικοινωνίες που συνδέονται με συναλλαγές, οι χρήστες πρέπει να απενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους.

Τα προωθητικά και τα διαφημιστικά μηνύματά μας θα προσδιορίζονται πάντοτε με σαφήνεια ως προωθητικά ή/και διαφημιστικά και θα περιέχουν πάντα τόσο την ηλεκτρονική διεύθυνση επιστροφής όσο και τη φυσική ταχυδρομική διεύθυνση του Crello. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστροφής θα μπορεί να λαμβάνει τα μηνύματα του χρήστη για τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη μετάδοση του αρχικού μηνύματος.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από το Crello μπορούν να επεξεργαστούν και να καταχωρηθούν σε άλλες χώρες, σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το Crello. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες στο Crello, οι χρήστες επιτρέπουν να μεταφερθούν εκτός της χώρας, στο πλαίσιο της χρήσης για την οποία συλλέχθηκαν, εφόσον ισχύουν οι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις τρίτες χώρες, όπου διαβιβάζονται οι πληροφορίες, αν και μπορεί να μην είναι τόσο προστατευτικοί όσο αυτοί που ανήκουν στη δικαιοδοσία του χρήστη.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Crello δεν αποκαλύπτει, πουλά, ενοικιάζει, δανείζει ή διαθέτει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη σε κανένα τρίτο πρόσωπο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν λεπτομερώς, στα πλαίσια συγκεκριμένων κανονισμών.

Οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη μπορούν να αποκαλυφθούν και να διαμοιραστούν σε τρίτους που συνεργάζονται με το Crello. Οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταφορά χρημάτων, αποθήκευση δεδομένων, μεταπώληση αδειών, επεξεργασία πληρωμών κλπ. Αυτοί οι τρίτοι θα λάβουν μόνο τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες θα διατηρηθούν και θα προστατευτούν με τις ίδιες αρχές και το ίδιο επίπεδο προστασίας που ακολουθεί και το Crello, χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Πληροφορίες των Χρηστών μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν και αποκαλυφθούν ως περιουσιακό στοιχείο σε περίπτωση αγοράς, πώλησης ή απορρόφησης της εταιρείας. Σε αυτή την όχι και πολύ πιθανή περίπτωση, το Crello θα ενημερώσει τους Χρήστες με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Το Crello διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει και να μεταφέρει τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη αν χρειαστεί από το νόμο και αν θεωρήσουμε πως είναι απαραίτητη η αποκάλυψή τους για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και τη συμμόρφωση σε δικαστική ή νομική διαδικασία, ή νομική εντολή προς την Ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που υποδεικνύονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να αναθεωρηθούν και να επεξεργαστούν στην ενότητα "Κύριο μενού -- Προφίλ". Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το Crello στο [email protected] και να ζητήσει την εξαγωγή και παροχή αντιγράφου των πληροφοριών που συλλέγονται από το Crello σε αναγνώσιμη μορφή. Το Crello θα απαντήσει σε αυτό το αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Διατηρούμε τις πληροφορίες για το διάστημα που είναι ενεργός ο λογαριασμός του χρήστη ή για το διάσημα που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους χρήστες.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο [email protected] για να ακυρώσει τον λογαριασμό του ή να ζητήσει να διαγράψουμε ή να μη χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες του για την παροχή υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες του χρήστη μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την πρόληψη απάτης, την επίλυση διαφορών και την εκτέλεση των συμφωνιών μας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το Depositphotos και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες με σκοπό την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση της ιστοσελίδας, την καταγραφή των κινήσεων των χρηστών στην ιστοσελίδα, και τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων σχετικά με τη βάση των χρηστών στο σύνολό της. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των cookies σε ατομικό επίπεδο. Για να διαχειριστείτε τα Flash cookies, πατήστε εδώ .https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικούς συνεργάτες τρίτου βαθμού είτε για την εμφάνιση διαφήμισης στην Ιστοσελίδα μας, είτε για τη διαχείριση της διαφήμισής μας σε άλλες ιστοσελίδες. Το δίκτυο διαφημίσεών μας χρησιμοποιεί cookies και Web beacons για τη συλλογή μη προσωπικά ταυτισμένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες σε αυτήν και άλλες ιστοσελίδες, ώστε να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις, με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για διαφημιστικούς σκοπούς, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα εδώ. https://preferences-mgr.truste.com. Σημειώστε ότι αυτό δεν αποκλείει τη διαφήμιση. Οι χρήστες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν γενικές διαφημίσεις.

O Χρήστης μπορεί να επιτρέψει ή να αρνηθεί τη χρήση και την εισαγωγή των cookies στον υπολογιστή του. Αν τα cookies εμποδιστούν από το Χρήστη, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στον Χρήστη κατά την εγγραφή ή τη χρήση διαδραστικών λειτουργιών της Ιστοσελίδας, παρόλο που δε θα εμποδίσει τη γενικότερη πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα.

Πληροφορίες σχετικές με το email συλλέγονται για την αποστολή των συλλογών και δεν αποθηκεύονται για κανένα άλλο σκοπό. Αυτές οι πληροφορίες δε μοιράζονται με τρίτους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Crello παρακολουθεί και εφαρμόζει τα πρότυπα προστασίας για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό, όπως:

 • Περιορισμός της παρεχόμενης πρόσβασης σε πληροφορίες, μόνο σε συγκεκριμένους εργαζόμενους που παρέχουν υπηρεσίες στο Χρήστη
 • Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας από τους εργαζόμενους
 • Υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας από τους συνεργάτες και τις εταιρείες που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, με στόχο την απαγόρευση χρήσης πληροφοριών για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς
 • Κρυπτογράφηση δεδομένων πληρωμής, όπως ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία SSL μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών.
 • Αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή, σε προστατευμένους υπολογιστές που απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τέλεια ασφαλής μέθοδος προστασίας των πληροφοριών κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά σε ηλεκτρονική μορφή, το Crello δεν παρέχει πλήρη εγγύηση για την πλήρη ασφάλεια τους, παρά τις προσπάθειες της εταιρείας. Εφόσον οι πληροφορίες χρήστη ενός λογαριασμού και τα προσωπικά του στοιχεία προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, η ασφάλεια και η μη κοινοποίηση του κωδικού πρόσβασης αποτελούν ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στις αρμόδιες εποπτικές αρχές στις χώρες κατοικίας ή τοποθεσίας τους, αν θεωρήσουν ότι το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους μπορεί να παραβιαστεί από το Crello.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Αν ο χρήστης επιλέξει την υπηρεσία παραπομπής για την αποστολή προεπισκόπησης μιας συλλογής σε έναν φίλο, θα ζητήσουμε το email του φίλου. Θα στείλουμε μια αυτόματη πρόσκληση στο email του φίλου, ζητώντας του να επισκεφθεί την ιστοσελίδα για την προβολή ης συλλογής. Το Crello δεν αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες και τις χρησιμοποιεί μόνο μια φορά κατά την αποστολή του email.

OPEN ID

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στην Ιστοσελίδα με υπηρεσίες σύνδεσης όπως το Facebook Connect ή ένα Open ID. Αυτές οι υπηρεσίες θα πιστοποιήσουν την ταυτότητά του χρήστη και θα του επιτρέψουν να μοιραστεί μαζί μας ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομά και το email του, ώστε να προ-συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής. Υπηρεσίες όπως το Facebook Connect δίνουν στους χρήστες την επιλογή της δημοσίευσης της δραστηριότητάς τους στην Ιστοσελίδα στο προφίλ τους και της κοινοποίησης σε άλλους στο δίκτυό τους.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από ανήλικους και άτομα κάτω των 18 ετών, ούτε σχεδιάστηκαν και αποσκοπούν στην εκ προθέσεως και εν γνώσει συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου ανήκει σε ανήλικους ή άτομα κάτω των 18 ετών. Το Crello θα αφαιρεί άμεσα τα προσωπικά στοιχεία παιδιών ή/και θα προσπαθεί να αποκτήσει μία εξακριβωμένη γονεϊκή συναίνεση για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων των παιδιών, από τη στιγμή που θα υποπέσει στην αντίληψη του Crello ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία παιδιών έχουν υποβληθεί ή συγκεντρωθεί μέσω της Ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης επιβεβαιώνει και εγγυάται ότι έχει συμπληρώσει 18ο έτος ηλικίας, έχει όλα τα απαιτούμενα για τη χρήση της Ιστοσελίδας και δεσμεύεται από επαρκείς νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των αρχείων της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης συμφωνεί να φέρει την πλήρη ευθύνη για όλες τις περιπτώσεις χρήσης της Ιστοσελίδας χωρίς διάκριση, καθώς και για τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων και ατόμων κάτω των 18 ετών που ζουν μαζί του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι σελίδες της Ιστοσελίδας περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες, υπηρεσίες και λειτουργίες τρίτων ατόμων, θυγατρικών εταιρειών και συνεργατών που μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς και διαδικασίες εμπιστευτικότητας από αυτές που αναφέρονται εδώ. Το Crello δε φέρει ευθύνη για την πολιτική απορρήτου άλλων πηγών.

BLOGS

Η Ιστοσελίδα μας προσφέρει δημόσια πρόσβαση σε blogs ή κοινότητες χρηστών. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι τυχόν πληροφορίες που παρέχετε σε αυτούς τους χώρους, είναι διαθέσιμες για ανάγνωση, συλλογή και χρήση από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για αίτημα αφαίρεσης των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή την κοινότητα χρηστών, επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected].

Το blog μας διαχειρίζεται από εφαρμογή τρίτου βαθμού, η οποία πιθανώς να απαιτεί εγγραφή για δημοσίευση ή σχολιασμό. Δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο blog. Οι χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν ή συνδεθούν στην εξωτερική εφαρμογή σε περίπτωση που επιθυμούν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων. Για ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες η εξωτερική εφαρμογή, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

WIDGETS ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως η επιλογή «Like» του Facebook, και Widgets, όπως η επιλογή «Κοινοποίηση» ή άλλα διαδραστικά προγράμματα που εκτελούνται στην Ιστοσελίδα μας. Τα εν λόγω Χαρακτηριστικά μπορούν να συλλέξουν τη διεύθυνση IP σας, ποιες σελίδες επισκέπτεστε στην Ιστοσελίδα μας και ίσως να εγκαταστήσουν cookies για την ομαλότερη λειτουργία τους. Τα διάφορα χαρακτηριστικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των widgets φιλοξενούνται από τρίτους ή απευθείας από την Ιστοσελίδα μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτά διέπονται από τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε εταιρείας που τα παρέχει.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Είναι πιθανό να αλλάξουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου και να εφαρμόσουμε τις αλλαγές στις πληροφορίες μας. Σε περίπτωση που προβούμε σε αλλαγές θα σας ενημερώσουμε με ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα πριν πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε σε αυτή τη σελίδα κατά καιρούς, ώστε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιεσδήποτε απορίες ή προτάσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση 135 West 26th Street, Suite 4B, New York, NY 10001. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιήστε την ταχυδρομική διεύθυνση 261, 28 Οκτωβρίου, Αγίας Τριάδας, 3035 Λεμεσός, Κύπρος για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Depositphotos EU Limited, η οποία εκπροσωπεί το Crello για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τόσο οι χρήστες όσο και τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Crello μπορούν να επικοινωνούν με το Crello για ερωτήσεις, σκέψεις ή υποδείξεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου.

Αποποίηση: Η πρωτότυπη και νομικά κατοχυρωμένη έκδοση του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες για την εξυπηρέτηση των μη-αγγλόφωνων χρηστών μας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και κάποιας μετάφρασής της, υπερισχύει η αγγλική.

Δεν σας βοήθησε το άρθρο;Επικοινωνήστε με την υποστήριξη